Варненска фирма иска да строи рибна ферма на Камен Бряг – местните и еколозите против

Любомира Константинова
www.bluelink.net

В началото на юни кметският наместник на село Камен бряг Добринка Ялнъзова носи писмо, препратено от община Каварна, с което инвеститора уведомява местните жители, че е закупил регулиран парцел и планира построяване на предприятие за производство на риба. На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС фирма „БИО ФИШ ВАРНА“ ООД, писмото уведомява засегатото население, че има ново инвестиционно предложение за изграждане на ферма за производство на морска риба за консумация /100 т/год/ и зарибителен материал /300 000 бр./год/, разположена в ПИ № 35746.25.16 в землището на с.Камен бряг. Фермата ще заема 4 800 кв.м. в близост до морския бряг. Според писмото, фермата ще бъде и водоснабдена с морска вода /43 800 куб.м. год./. Отпадъчните води от производствената дейност след специално пречистване ще се връщат обратно в морето. Формираните при пречистването на водите утайки ще се използват за производство на биогаз. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на съпътстваща пътна и инженерна инфраструктура, преминаваща по трасетата на съществуващите полски пътища.

Предложението няма връзка с други съществуващи дейности в района. Площадката попада в периферията на защитени зони по Натура 2000 „Калиакра“ и „Комплекс Калиакра“ с код BG0002051. Предложението няма трансгранично въздействие. Фермата се изгражда по традиционните строителни методи. Тя се състои от вани за рибата, пречиствателно съоръжение, резервоар за вода, температурни обменници, помещение за работниците. За целта ще се използват доставни апарати и съоръжения и малки количества строителни материали /бетон, цемент, арматурно желязо/. При експлоатацията ще се използват определени количества електроенергия и вода. През строителния период ще се генерират незначителни количества отпадъци от бетон. По време на експлоатацията ще се образуват смесени битови отпадъци, утайки от пречистване на водата и разделно събрани отпадъци от опаковки. Становища и мнения относно предложението се приемат в РИОСВ-Варна в 30-дневен срок от уведомяването.”

Това естествено предизвика голяма дискусия първоначално в Интернет, а в последствие и в студиото на БНР ( цялото предаване може да чуете на http://bnr.bg/sites/hristobotev/Shows/Society/Nashiat-den/Society/Pages/120713kamen_bryag.aspx

Там в нея се включи екологът от Сдружението за дива природа „Балкани” Андрей Ковачев , Борислав Попов, столичанин, чиято любов към мястото го е накарала да стане жител на Камен бряг след пенсионирането си и Пламен Ташев, началник отдел „Превантивна дейност” в Регионалната инспекция по околната среда и водите-Варна, която отговаря и за района около село Камен бряг, заяви, че до момента (13 юли 2012 г.) в РИОСВ-Варна не е постъпило уведомление за подобно инвестиционно намерение.

Пълния текст на дискусията може да проследите на http://www.bluelink.net/novini/gospoda-investitori-otkazhete-se-prirodozashtitnitsi-i-grazhdani-sreshtu-ribna-ferma-na-kamen

Един коментар по “Варненска фирма иска да строи рибна ферма на Камен Бряг – местните и еколозите против”

  1. Маргарита написа:

    Нека не позволяваме това да се случи.Нека не се съсипва това райско кътче в хубавата ни Родина.Искаме да дишаме и усещаме миризмата на море и водорасли,а не на развалена риба.

Коментирай